Заявете Сиела Сигнали от тук
Изпълнете изискванията на Директивата на ЕС за лицата, подаващи сигнали за нарушения, лесно и ефективно със Сиела Сигнали!

Защитете Вашите служители

Сиела Сигнали е сигурен и функционален софтуер за сигнализиране за нарушения, който позволява на Вашите служители да докладват за неправомерно поведение като корупция, злоупотреба с власт и дискриминация, преди жалбите да станат публични и да доведат до финансови загуби, както и репутационни щети. Нашата система гарантира, че подателят на сигнал е защитен.

Със софтуера за сигнализиране за нарушения Сиела Сигнали ще:

Нашият софтуер за сигнали за нарушения е разработен в съответствие с GDPR и гарантира, че изпълнявате регулаторните изисквания относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, произтичащи от общностното и българското законодателство. Тя позволява на запознатите лица да докладват за противоправно корпоративно поведение по сигурен и поверителен начин. По този начин Сиела Сигнали намалява потенциалните пречки за подателите на сигнали и също така опростява обработката на входящите сигнали.

Сигурност на данните

Нашият софтуер за сигнализиране за нарушения осигурява сигурен и абсолютно поверителен канал за докладване.

Функционалности

Проследявайте текущите и приключените сигнали в една централна система за управление на сигналите.

Защита на данните и законово съответствие

Спазвайте нормативните изисквания за защита на личните данни и осигурете поверителност съгласно Директивата на ЕС за сигнализиране за нарушения.

Лесен и достъпен, нашият софтуер Ви предоставя регистър за:

Заявете Сиела Документи от тук

"Сиела Документи“ – Спестете време и бъдете в съответствие с директивите на ЕС

Вдъхновени от директивата на ЕС, Ви представяме „Сиела Документи“ - специализиран пакет от необходими документи, предназначени за улесянване на Вашата компания в процеса на постигане съответсвието с новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Защо "Сиела Документи"?

"Сиела Документи" включва: